* Startseite     * Archiv     * Gästebuch     * Kontakt     * Abonnieren
WebnewsThanksgiving Wochenänd

hallo zäme,

do chond no de iitrag zom letschte wochenänd. ech weiss ech be chli hendedri aber onder de woche met de schuel han ech eifach ned so ziit.

also am friitig han ech frei gha, well PA-Day gsi esch. das esch glaub ech lehrerfortbeldig. be aber ned so secher. a dem tag ben ech met de adriana ond erere familie ufem boot ufem ottawa river go fahre. mer send bis zonere ensle wo zo quebec ghört gange, hend denn det picknickt ond hend denn am strand e chli gschlofe. es esch mega heiss gsi. denn semmer denn weder zrog ond mer hend es surfbrätt hende am boot agmacht gha ond d adriana ond ech send zersch det druf. mer send drofe gstande während i de adriana ere vater (ray) gfahre esch. mer hend mega vell spass gha. nochdem dass ech aber 2 mol is wasser gheit be han ech före afang mol gnueg gha. denn esch i de adriana eri muetter (lydia) ufs brätt. denn esch d adriana au nomol met erere muetter ond denn ben ech nomol met de adriana.

am samstig heds denn de ganz tag grägnet ond esch mega chalt gsi. ech has fasch ned chönne glaube, dass ech am tag voräne no im floss be go schwemme. d yuri esch bi erne frönde gsi i erere alte stadt ond d elspeth ond ech send go en dvd uslehne. er hed I AM SAM gheise ond esch en mega truurige. aber er esch mega guet. ech chan en nor empfähle. aber ech wörd en vellecht uf dütsch luege well uf änglisch esch es mega schwerig well d hauptperson esch en behenderete ond dä red mängisch e chli komisch ond ech han en mängisch fasch ned verstande.

am sonntig semmer denn zo de beamer (esch en fröndin vo de elspeth ond area rep bi sts), de marione (französischi ustuschschüeleri) ond em sho (japanische ustuschschüeler). det hemmer thanksgiving gfiiret. mer hend mega vell gässe ond bevor mer gässe hend hemmer no gseid för was dass mer dankbar send. ond öb ers glaubid oder ned, de sho hed meh gässe weder ech... ond etz chonds, ned nor e chli meh sondern öppe 2 oder 3mol so vell wie ech. mer hend truthahn met föllig, härdöpfelstock, squash (en art chörbis, han en ned so gärn gha. esch mega süess), beef, sauce för beidi fleischarte, brot, ergendöppis wo e chli ech wie pastetli, ond no vell anders gha. ond zom desert applepie (ech weiss ned gnau was das esch im dütsche ) ond en mega guete rüeblichueche.

am mäntig han ech denn alli mini husi gmacht. ech han öppe 6 stond lang science gmacht well mer am mettwoch en test gha hend ond echs ned werkli verstande ha. aso d definitione. ech han alles is dütsche öbersetzt. ech han öppe 6 oder 7 site definitione gha am schloss. öbs öppis gnötzt hed weisi leider noni. denn han ech no es franz projekt gmacht ond en änglisch ufsatz. en book review öber de harry potter 1. ech lese die etz alli no uf änglisch. ond wenn denn mis änglisch no chli besser esch, les ech denn au s sebni no einisch. vellecht verstohn ech denn no chli meh. ech be a dem obig mega stolz uf mech gsi, well ech so vell för d schuel gmacht ha. esch eigentli no es guets gfühl gsi. aber ech be denn am zistig glich mega nervös gsi wäg em science test ond ha nomol 3 stond glehrt!!! hesch du das gläse mami??? im ganze 9 stond för en pröfig glehrt!!!

also das esch mis thanksgiving wochenänd gsi. vo mim nöchschte wochenänd geds ned vell z brechte wells s erschte wochenänd esch wo ech deheime verbrenge sett ech do in kanada be. s einzige wo mer müend go mache esch go wenter boots chaufe. well ineme ort 30 meile entfärnt hends höt chnühöch schnee öbercho. tja,.... ech be in kanada. letscht friitig beni no gsi go schwemme ond etz musi jede tag met schnee rächne....

ah jo ond no zo höt (friitig) höt esch no öppis speziells i de schuel gsi. mängisch hemmer füüralarm ond mängisch chömid d drogehönd. d drogehönd send höt cho. mer hend alli mösse im schuelzemmer bliibe ond d polizei esch met de hönd d chäschtli go absueche öb öpper droge versteckt hed. bi mer hends notürli nüt gfonde. sösch wär ech glaub ech scho im flogzüüg. ech weiss ned öbs ergendnöime droge gfonde hend oder ned. aber es esch glich no komisch gsi. vorallem wenn du dech das ned gwöhnt besch. ond ech han notürli usgrächnet i dere stond min dictionnary i mim chästli vergässe. ond notürli hättine brucht. aber was sölls mer hend die andere gholfe. ah jo ond mini fröndin hed gschecht gha ond sie hend alli usem schuelzemmer use müesse ond sech im gang i einere reihe ufstelle ond denn esch en polizest met eme dobermann for dene dore glofe zom luege öb öpper droge bi sech hed. wenn denn aso angst hesch voreme dobermann hesch aso es problem... ond denn hends au no s ganze schuelzemmer abgsuecht öbs droge det enne hed.... aso wenn er mech froged esch es aso zemli andersch z kanada i de schuel weder bi üs. mer losid jo zom bispell ned jede morge de schwiizerpsalm. mer losid jede morge o canada. ech glaub ech könnes scho besser weder d schwiizer hymne. ech weiss zwor de text ned aber d melodie chani glaub scho osswändig.

also das esch glaub gnueg för höt. ech schriibe denn inere woche oder so weder ie. well ech nöchscht wochenänd weder venturers ha. denn geds amigs emmer öppis z schriibe... ah jo ond ech be scho 3 mol i de ziitig gsi met de venturers.  also ganz liebi grüess a alli, ech hoffe üch gods guet,

vanessa

13.10.07 02:07


STS Meeting 29. ond 30. September

ech weiss ech chome rächt spot met dem itrag aber ech han eifach ned so ziit gha. es god mega schnell verbii. es send etz ned e mol no 9 mönät öbrig.

also aber a dem wochenänd han ech es sts meeting gha ond alli hend mösse cho. mer hend ineme alte gfängnis öbernachtet (esch etz es hotel). d rüüm send die ehemalige zälle eifach mereri zäme wells sösch so chli wärid. ech be inere 2er zälle gsi met ere dütsche, de lea.

am nomi semmer go d parlamentsgebäude aluege. es esch eigentli ned werkli interessant gsi. oder mech heds ömu ned so interessiert. mer hend en füehrig gha. es paar sache send zwor scho no cool gsi. zom bispell d bibliothek. öpper hed gseid die ereneret ad bibliothek vo harry potter. es stemmt scho. ech weiss ned wie dass es uf de belder esch, aber wemmer si "in ächt" gseht esch es scho no idröcklech.

noch dere füehrig hemmer denn i groppe los chönne ond eifach e chli i de stadt gsi ond hend groppeföteli gmacht.

denn hemmer am viertel vor 7ni weder zrog mösse förs znacht. nochem znacht hemmer denn es meeting gha zom d regle bespräche ond wemmer gha hend froge beantworte.

nochem meeting esch weder freiziit gsi ond mer hend wäg chönne bis am 12i. ond etz chonts.... mami, 3 mol döfsch rote wo mer gsi send.... im.... HARD ROCK CAFE!!!!!!!!

mer send öppe am 11i weder zrog gsi ond hend denn no gred. es send mega vell scho gliner zrog cho. es esch no zemli chüehl gsi. ech be denn öppe bis am 2 ufblobe ond ha met verschedene lüüt gred. mer hend vorallem vo üsne familie aber au de schuel verzellt.

denn hemmer nor bis öppe am halbi 9ni chönne schlofe ond denn heds zmorge gä ond mer send weder hei gange.

das esch mis wochenänd gsi.

also ganz liebi grüess,

vanessa

10.10.07 23:33


Venclimb 22. ond 23. 9. 07

also do chond no de versprochnigi itrag zom venclimb.

a dem wochenänd semmer in quebec gsi go chlättere. mer hend am morge am halbi sebni go de alex abhole (de blond uf de fotine falls ech die gschekt ha) ond denn semmer zoneme träffponkt gfahre ond send vo det us uf d fähri ond denn öber de ottawa river ie uf quebec öbere.

womer det gsi send hemmer als erschts mösse go zuelose wie dass mer all die chnöpf müend mache zom secher ond s sechere sälber. esch jo eigentli klar.

nochäne semmer denn ufe zo dere "plattform" womer denn klätteret send. ech han 2 wänd gmacht. es esch no mega cool gsi aber au mega asträngend. es esch ned werkli met em chlättere i de halle zvergliche well i de halle chasch du dech vell besser hebe als a de felse.

öppe am 3 semmer de weder abe gange ond hend üsi zält ufgstellt. (eis för mech ond d yuri ond eis för de alex ond de kris). denn semmer go schlofe bis öppe am halbi 7ni. denn hemmer znacht gässe ond d jungs hend football metem rugbyball gspellt.

denn send d yuri ond ech chli ome gloffe ond hend met andere lüt gred ond womer zrog cho send send d jungs verrosse gläge i ere schlofsäck ond hend gseid dass sie dosse schlofid öb mer au chämid.

d yuri ond ech hend notürli jo gseid ond es esch mega loschtig gsi. zersch hed d yuri angst gha wenn sie zo de plumsklos muss i de nacht (sie send e chli entfärnt am waldrand gsi) ond niemer wach esch was sie denn macht wenn plötzli en bär chond.  denn hemmer wölf ghört ond d jungs hend ergend welchi grüsch gmacht ond gseid dass sie etz d wölf rüefid. ond d yuri esch notürli schier dore dreit vor angst.

wie au emmer d wölf send ned cho ond es esch au niemer voneme bär gfrässe worde. es esch aber mega loschtig gsi. ond ech ha i dere nacht 3 stärnschnoppe gseh. 1ni öppe am 10ni ond nor de alex hed sie au gseh ond denn no 2 zwöschem 1 ond em 2 i de nacht. ech be verwachet well ech osse a mim schlofsack gläge be. kei ahnig wie ech das gschafft ha, aber es esch mega chalt gsi. vo det han ech wahrschindli mini verchältig.

was s wätter a god esch es höt zom bispell weder schön gsi. das heisst es hed i de nacht gwetteret ond am morge nochli grägnet. also öppe am viertel vor 7ni won ech zom huus us be. aber nochäne esch es mega schön gsi ond weder 31 grad. ond geschter hemmer de heissisti 25. septämber set 66 johr gha. es cha aber au locker nomol 35 grad wärde heds gheisse.

allerdengs hend sech d blätter a de bäum glich scho afo färbe ond langsam werds zemmli bont. es esch mega schön. ech glaub am wochenänd aso am sonntig werd ech denn vellecht es paar belder go mache.

also er ghörid weder vo mer. schliesslech han ech nögscht wochenänd sts träffe ond werde alli andere ustuschschüeler weder träffe.

hend en super woche ond en gueti ziit,

vanessa

27.9.07 02:55


Carp Fair 21.9.07

hallo zäme,

es chond weder en iitrag. ech weiss ech han voräne hochdütsch gschrebe aber das esch jo glich.

also carp fair: es esch e chli wie en chelbi. ech ha am halbi 2 en fröndin troffe ond denn semmer üsi bracelet go chaufe. die send 20 dollar gsi ond denn hesch uf alli bahne chönne wod hesch welle ond hesch nümmi mösse zahle. es hed mega vell verschedeni bahne gha. die "normale" wo mer au hend: rieserad, slizzer, polar express (die zwöi heisset secher andersch aber es ged sie i de schwiiz au), s riesige scheff, ...

es ged aber au es paar won ech no nie gseh ha. wie zom bispell es "ufo" wo du denne stohsch ond denn gohts so schnell dass es dech ad decki ufe "dreit".

ech be au uf dem riesige boot gsi. ech liebes. es esch so es cools gfühl. ond vorallem esch es loschtig wenn du met de electra (minere fröndin) gosch. sie kreischt die ganz ziit. de ma vo dere bahn hed üs aso nochem erschte rett könnt. sin kommentar esch gsi: this girls are awesome. you have to come back. you're so welcome. please come back.

nochem 4. mol hed er üs denn gfrogt öb mer die bahn eigentli guet fendid.

aber mis problem esch gsi dass i dere ziit min bunny (en bugs bunny zom ufblose) elei näbet osse hed müesse lege.

wie au emmer... zoms kanadisch usdröcke: es esch awesome gsi.   (ech liebes. alles in kanada esch awesome)

ech mache etz denn grad no en zwöite iitrag zom thema venclimb wo am wochenänd gsi esch.

also glg vanessa

27.9.07 02:34


Caoch Rally

hallo zusammen,

hier kommt mein zweiter eintrag. gestern hatten wir unsere caoch rally. es war sehr lustig. wir fuhren nach ottawa in die downtown und von dort aus ging es dann los. wir bekamen eine liste mit verschiedenen orten drauf, die wir photografieren mussten mit unserem sofa.

es gab zusatz punkte wenn man irgendein verücktes photo machte oder je mehr leute auf dem photo sind.

unser problem war, dass wir zwar 2 kameras hatten (adriana's und meine) doch leider hatten wir beide nicht mehr viel batterie. es war sowieso "zufall" dass ich meine kamera dabei hatte, denn eigentlich hätte ich sie nicht mitnehmen müssen, tat es aber doch in der hoffnung ein paar gute photos machen zu können.

viele leute fragten uns in der stadt was wir eigentlich machen mit unserem sofa und wieso dass sie so viele andere leute mit sofas sähen. dann erklärten wir es ihnen und sie machten dafür ein photo mit uns.

es gab aber auch leute die wollten nur uns auf dem sofa photografieren sich selber wollten sie aber nicht lassen.

es gab auch leute die fragten ob sie ein photo auf dem sofa machen lassen dürfen.

die besten photos haben wir bei der eternal flame und in einem shopping center gemacht. dort haben wir unser sofa mitrein genommen und haben dort leute gefragt.

nächstes wochenende ist dann venclimb, das heisst wir gehen klettern. ich hoffe ich kann dann auch wieder ein paar gute photos machen.

liebe grüsse, vanessa

16.9.07 23:43


1. schulwoche

hallo zusammen,

meine erste schulwoche habe ich hinter mir. am morgen stand ich um 6:00 uhr auf, dann gehe ich duschen, ziehe mich an und föhne meine haare. das ist sehr wichtig vor allem im winter weil sie sonst gefrieren. allerdings war die zeit sehr knapp weil ich das haus um 6:40 uhr verlassen musste, da ich etwa 10 minuten gehen musste.

an meinem ersten tag in der schule kam elspeth meine gastmutter mit, da wir die ganze sache mit den impfungen (wenn man nicht alle impfungen hat, kann man nicht zur schule gehen) und dem pass und so weiter klären mussten. dann als alles okay war gingen wir zum student service und dort konnten wir dann meinen stundenplan machen. als erstes nahm ich english grade 10, french grade 10, science grade 10 und travel and tourism grade 11.

donnerstag merkte ich jedoch dass english grade 10 zu schwierig ist. also ging ich am freitag nochmal in den student service und fragte ob ich in grade 9 wechseln kann. das konnte ich auch allerdings war dieses english zur gleichen zeit wie travel also hatte ich keine wahl und musste das wechseln am morgen nahm ich dann stattdessen geographie, da ich etwas nehmen musste um meinen stundenplan zu füllen. doch auch geographie ist nicht wirklich schwierig. am anfang hatten wir kanadische topographie, wir mussten städte, flüsse, seen, inseln und die provinzen einzeichnen und jetzt müssen wir sie lernen. auch das ist jetzt ein grade 9 kurs.

am freitag habe ich mich dann für die concert band angemeldet die jeden montag nach der schule bis um 4:00 uhr geht. die haben dort in der schule sogar eine oboe die ich benützen könnte aber ich bin froh, dass ich meine eigene mitgebracht habe, da ich die in der schule ausprobiert habe.

schule im allgemeinen beginnt am morgen um 8:00 uhr und eine klasse geht 75 minuten. dann hat man 10 minuten pause plus 5 minuten um zur nächsten klasse zu gehen (sprich 15 minuten pause). um 10:45 uhr ist "mittagspause" und jeder ist seinen mitgebrachten lunch oder geht etwas kaufen, was man allerdings nicht jeden tag tun kann, will man nicht immer nur pommes oder putin essen. um 11:35 uhr beginnt der "nachmittag" und dann hat man wieder 2 klassen und um 2:15 uhr ist schulende. dann hat man 10 minuten zeit um zum bus zu gehen und dann fährt man wieder nach hause.

ich bin ungefähr um 3:00 uhr zu hause, allerdings setzt mich der busfahrer seit dieser woche am ende der einfahrt ab, das heisst ich muss nicht einmal 1 minute laufen.

ach ja, für alle die es wissen wollen, ja es ist wie in den amerikanischen filmen, man geht nach jeder stunde zu seinem schliessfach und nimmt die sachen mit die man gerade braucht. rucksäcke sind in den klassen räumen nicht unbedingt erwünscht. und die pulte sind so klein dass man gerade seinen offenen ortner darauflegen kann und den rest legt man unten in das fach unter der tischplatte.

so das war es für dieses mal. es werden noch mehr berichte folgen allerdings nicht regelmässig.

liebe grüsse, vanessa

13.9.07 03:31


[erste Seite] [eine Seite zurück]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung