* Startseite     * Archiv     * Gästebuch     * Kontakt     * Abonnieren
Webnewsdie letschte paar mönät

es dod mer leid dass ech scho lang nömme gschrebe ha.

das esch etz aso s 2. mol dass ech das schriibe well min laptop spennt onds alles glöscht hed!<img src=" src="https://blogmag.de/ap/smilies/rage3.gif" border="0" /> 

also... im februar ben ech i quebec city för de wenter carneval.
de omzog hed mech aso scho zemli enttüscht. zersch sends öppe 2 stond z spot gsi ond denn esch es ned e mol guet gsi. zo allem äne esch öppe -30 grad gsi ond de schneestorm hed agfange.
mer send denn aso ines resteraunt go tee drenke ond dessert ässe.

ändi februar ben ech denn inere ishöhli go öbernachte. das esch gar ned so schlemm gsi. ech glaub es esch wärmi gsi weder i quebec city...
(ech weiss ned öb ech öber das scho gschrebe ha. wenn scho denn dods mer leid)

vor de osterferie semmer (d elspeth, d antea, e anderi schwiizer ustusch schüeleri, ond ech) uf tremblant.
das esch no mega schön gsi. mer hend chönne go bade ond die hend es chlises kino gha (met 20 setz). det hed mer chönne felme bestemme ond mer send go Holiday luege. esch mega guet gsi. mer hed au chönne felme uslehne ond denn hemmer no The Notebook gluegt. dä felm esch au guet.

am 10./11. april esch de 30 hour famine gsi. das heisst ech ha för 30 stonde gfaschtet ond för das sponsore gsuecht. s gäld esch för world vision gsi ond werd för chender i not brucht. ech sälber ha 100 dollar gsammlet. die ganz schuel hed glaubs fascht 5000 dollar gsammlet!!! mer hend eigentli no spass gha. d lehrer hend speli, dvds, video speli ond so wiiter brocht. sie hend au no e färnseh ufgstellt well e sens (senators, hockey mannschaft vo ottawa) match gsi esch. ech glaubs sie hend verlore... 

spöter im april ben ech aneme work-weekend gsi ineme lager. mer hend gstell gmacht wos denn chönd leine inehänke ond d chleider tröchne. das esch am samschtig gsi.
am sonntig ben ech denn s erschte mol go kanu fahre. esch gar ned so schwerig. hesch eifach mega moskelkater. ech be sogar hende gsi. det musch stüre. esch äbe wie gseid gar ned so schwär.

am 4. mai ben ech bi de tour nortel go hälfe. das esch sozäge e lozärner stadtlauf. eifach länger ond ned z lozärn. <img src=" src="https://blogmag.de/ap/smilies/wink2.gif" border="0" />
s gäld wos sammlid god a organisatione wo chender met chräbs helft. das esch aber ned werkli vell gsi wo mer det gmacht hend. mer hend no wasser ond orange schnetz veteilt för d velo fahrer.

etz esch denn scho gli mi gebortstag<img src=" src="https://blogmag.de/ap/smilies/jump.gif" border="0" /><img src=" src="https://blogmag.de/ap/smilies/grin.gif" border="0" />
ond am donnstig gon ech för 6 täg noch toronto. <img src=" src="https://blogmag.de/ap/smilies/jump.gif" border="0" />

ech hoffe ech ha chli guet gmacht för die ganz ziit won ech ned gschrebe ha.
ech schriibe denn sehr wahrschindli noch toronto weder ond ech hoffe ech ha es paar gueti belder.

glg, vanessa

PS: ech ha das smiley scho emmer mol welle bruche:<img src=" src="https://blogmag.de/ap/smilies/wow.gif" border="0" /> ;-D

13.5.08 03:09


Föteli

hoi zäme,

nor rasch dass er chönd go föteli aluege wo ech halt ned gmacht ha.

http://www.ishots.cc/canada_07-08/

wie gseid die föteli ha ned ech gmacht. die hed alli d Frauke gmacht vo dütschland. sie hed mer aber gseid das ech döf dä lenk do ine tue das er die chönd go aluege.
det heds au belder vo new york, quebec city ond vom erste sts meeting i ottawa. die andere send persöndlechi föteli vo ere.

 Mami: sägid mer denn das i mathi die denger do met x ond y-achse musch e korve zeichne??? das tönt jo mega blöd. jojo... ech vergesse werkli langsam alles.

Papi: ech glaub ned das sie do en migrosklubschuel hend aber vellecht sött ech denn i de schwiiz dütsch als fremdsproch nä. :-D

also gnüssid s belder aluge. ech stelle etz denn no mini vo quebec ine ond denn schriibe ech denn au ergendwenn no de blog. :-D

17.2.08 17:50


Exame

hoi zäme,

mann ben ech froh das d exame ändlech verbii send.

ech be eini vo de einzige schüeler gsi wos gschafft hed 4 exame zha. das heisst dass ech alles akademischi fächer gwählt ha. nögscht (oder besser das) semester han ech denn aber wenigstens nor mathi als akademischs fach.

i kanada muss mer am ändi vom johr en art en abschlossarbet schriibe. die so genannte summatives. die send 10% vo dinere note. 20% send d exame wo zwösche 1.5 ond 2.5 stonde gönd. 1.5 send glaubs nor franz immersion ond 2.5 send vorallem d exame för d 12. klässler. bi dene zelleds au 25% ond d summativies nor 5%.

ech ha am donnstig (24.1.08) änglisch gha. ech ha mösse es buech nomol läse ond grammatik. das esch eigentli alles gsi. de erschti teil esch äbe grammatik gsi was ech eifach fende well ech das meistens sofort begreffe ha ond de grössti part esch en 5-paragh-essay gsi (ufsatz). ond denn am schloss no textverständnis. also ned sehr schwerig. i mim summative hemmer mösse en report öber es land mache. 3 mol döfid er rote öber welles land das ech gschrebe ha. notürli öber d schwiiz.

am mäntig (28.1.08) han ech denn geographie gha. ech glaub das esch s schwerigste fach gsi well mer so vell hend mösse lehre. d exame sälber esch denn gar ned so schwerig gsi. ech ha dänkt das ech mega schlecht gsi be i mim essay aber de lehrer hed mer denn am nöchschte tag gratuliert das ech so guet gsi be. won ech gseid ha dass aber min essay mega schlächt sig well ech eifach wiiter ond wiiter gschrebe ha well ech 2 site brucht ha hed er gseid dass er das scho gmerkt heig aber er heig au gmerkt dass ech werkli weiss om was das es gange esch.
i mim summative han ech mösse e tour dor 5 kanadischi ecozone plane. mendistens 7 täg. das esch au no mega vell arbet gsi. aber es hed sech glohnt. ech ha en glatte 6er öber cho. etz han ech i geographie die 2. bescht note i de klass. e grosse abschnett esch aber kanadischi topographie gsi. aber voll ned schwerig.

am zischtig (29.1.08) hane ch denn science gha ond das esch s einzige fach won ech ned weiss öbs guet glaufe esch oder ned. ech ha zwor s gfühl gha das es eifach gsi esch aber trotzdem. ech weiss scho 1 oder 2 ufgabe won ech secher mendistens halb falsch ha.
i dem summative hemmer mösse met em ticker tape mässe wie lang das es god bis es autöli e rampe abe fahrt ond wie das d gschwendigkeit wächslet. ech weiss ned gnau wies uf dütsch heisst aber in änglisch esch es acceleration. denn hemmer mösse d gschwendigkeit ond so wiiter usrächne ond 2 graphe (?) zeichne.
(ech glaub ech muss ine dütsch als fremdsproch kors wenn ech weder hei chome. ech vergesse emmer meh ond meh wörter)

am mettwoch han ech denn no franz gha ond das esch zemli eifach gsi. die meiste pönkt send för grammatik gsi ond froge öber gschechte wo mer gläse hend.
im franz summative han ech mösse öber en bekannti person schriibe ond es interview mache wo mer hend chönne d froge met helf vo fakte wo mer gwösst hend beantworte. das esch au no zemli eifach gsi.

also glg,
vanessa

PS: etz god aso mis ustuschjohr nömm so lang wies scho gange esch.

1.2.08 20:57


Wiehnachte

hoi zäme,

ech weiss dass es zemli spot esch, aber ech ha no e chline itrag zo wiehnachte ond silvester.

a wiehnachte sälber ben ech am morge öppe am halbi achti ufgstande ond denn esch de erschti satz wo ech ghört ha gsi: "Santa hasn't come yet. Go away!"  d elspeth hed min socke wo donde vorem füürplatz (?) ghanget esch noni gföllt well ech am obig voräne lenger uf gsi be ond sie dänkt hed das ech länger schlofe.

jo,... uf jede fall han ech denn mini gschänkli uspackt (tonnewiis) ond mer hend zmörgelet.

am nomittag semmer denn zo frönde vo de elspeth go znacht ässe ond mer hend gred ond mer hend de allbekannti wiehnachtstruthahn gha. ech ha jo scho a thanksgiving gha ond has no mega gärn. esch gar ned e so andersch vo poulet. ond nochem znacht hemmer denn no die au zemli bekannte cracker gha. das send die denger wo 2 persone a jedem ändi ziend denn knallets ond mer chond e chline priis öber (mängisch) ond emmer en huet (gsehd meh wie e chrone us sidepapier us), ond e wetz.

a silvester ben ech vo de electra iglade worde ond ech be de au zo ere gange. mer hend znacht gässe, aso meh so chlini snack wie chips, früehligsrolle, chickenballs, ond so wiiter. denn hemmer d schoggi fontäne uspackt ond notürli au erdberi, banane, ananas ond ech glaub brombeeri gässe. das esch so guet gsi.  ond denn semmer denn i ander ruum öbere ond hend fluch der karibik 3 gluegt. plötzli esch d erika de electra eri chli schwöster öbere cho ond hed gseid: wössid er eigentli dass es scho 2008 esch? mer hends verpasst! jo... denn hemmer denn alli die hüet uspackt ond es paar "krach macher" ond hend met (mer jugendlechi) trubesaft met cholesüri ond die erwachsnige met sekt ufs neue johr agstosse. nochäne hemmer no mol crackers gha ond denn semmer scho gli is bett. d electra ond ech hend i de stobe gschlofe, d erika ond eri fröndin hend i dem ruum gschlofe wo mer fluch der karibik gluegt hend ond i de electra ere onkel ond sini frau hend im gästezemmer gschloffe.

alles i allem mega cooli wiehnachte ond mega loschtigs verpassts neujohr.

glg, vanessa

1.2.08 20:33


New York, New York

hallo zäme,

wie er jo secher scho alli wössid ben ech vom 7.-10. dezämber i new york gsi. ech weiss dä blog chond mega spot aber am afang beni eifach vell zmüed gsi ond i de letschte ziit esch eifach vell zvell passiert.

also am friitig semmer am morge öppe am 6i abgfahre. eigentli hemmer welle am halbi go aber jo... er wössid jo secher alli wie das esch. mer hend zwösched enne es paar stopps gmacht ond ech ha eigentli no erstundlech vell chönne schlofe... min nacke hed aber nochäne zemli weh to obwohl ech es nackechössi gha ha.

öppe am 3 semmer denn i new york a cho. (wer s video vom robert wett gseh wie er dor de car dore tanzt zom lied new york, new york, cha mer es mail schriibe ond ech schekes.) wo mer i ny a cho send semmer grad zom empire state building gange ond mer hend d tickets scho gha ond send denn au ufe uf d plattform. denn semmer no denne im shop enne e chli omegloffe ond hend alli die sache a gluegt. esch no loschtig gsi... vor allem die öbersetzige... :-p (es hed es beld im albom). nochäne semmer is macy's go lädele. wemmer det zo de chondeimformation god ond cha uswise dass mer ned amerikaner esch chond mer e charte öber ond mer hed 11% rabatt uf die meiste sache.
wer hed welle hed chönne go de gross chrestbaum aluege. för min gschmack esch er chli zfescht gschmöckt gsi. mer hed de rechtigi baum onder de liechter gar nömm rechtig gseh...
denn hemmer ändlech zrog chönne is hotel go schlofe. ech ha de ruum met ere dütsche ond ere belgieri teilt also hemmer die ganz ziit änglisch gred. aber eigentli nömm so vell wells zemli e lange tag gsi esch.

am samstig morge heds als allerersts es zmorge gä wo eigentli no zemli guet gsi esch. denn semmer i bus ond zom central parc gange. det esch e art gedänkensplatz gsi för de john lennon wells jo sin todestag gsi esch. mer send e chli det omegloffe ond denn weder zrog. s beschte esch notürli gsi wo de robert (guide) üs gfrogt hed was mer wohl glaubid wie dä see heisst. mer hend notürli kei ahnig gha ond er heds üs verrote... the lake... die send so ifallsrichtom... ;-) denn esch leider mini kamera kapott gange ond ech ha kei anderi belder me... wo mer weder i bus ie send hemmer e chlini füehrig dor new york gha... mer send eifach im car enne gsässe ond de robert hed üs alli wechtige gebäude zeigt ond gseid wieso dass sie wechtig send. ech ha aso en ubs gseh... :-D
am mettag semmer denn bim seaport go zmettag ässe, shoppe ond.... go broadway ticket chaufe för am obig. ech be met de antea (schwiiz), de frauke (dütschland) ond de ashlie (australie) go hairspray luege (am obig).
wo mer üs alli weder troffe hend semmer zo de staten island fähri gange ond go d statue of liberty aluege. mer send druf ufe gange well d secherheits kontrolle vell zlang duret hättid.
noch de statue of liberty semmer no go ground zero aluege ond mer hend en schwige minute gha. mer hend denn äntwäder d wahl gha go z shoppe oder ine chele zgoh wo zemli nöch zom ground zero esch wo d hälfer gschlofe hend ond so... mer send denn dethi ond es esch zemli idröcklech gsi. die hend alli die flyer gsammlet wo d lüüt ufghänkt hend i de hoffnig dass sie die vermessti person wederfendid.
noch dem semmer denn äntli go hairspray luege. es esch eifach genial gsi!!!

am sonntig hemmer weder s gliche zmorge buffet gha. mer send denn go d bibliothek a luege... nor vo osse well sie notürli gschlosse gha hed. denn semmer no i grand central ine. es esch eifach genial gsi. :-D öppe am 10ni semmer denn zonere mäss inere schwarze chele ond das esch s meischt idröckleche gsi am ganze trip. die hend det lieder wie telling on the mountain ond so gsonge ond alli send eifach ufgstande hend afo klatsche im rhythmus ond hend afo tanze.
denn semmer denn scho gli mol noch chinatown ond little italy ond es esch no zemli loschtig gsi. öppe s gliche wie i rom wenn er wössid was ech meine. die lüt send öberall gsi ond hend der welle gfälschti täsche ond alles verchaufe. täsche, uhre, sonnebrölle,....
was mer denn gmacht hend esch au no cool gsi. mer send onder d brooklyn bridge ond hend vo det us manhatten gseh. das esch genau das beld womer emmer uf chartene ond so gsehd.

am mäntig esch weder zmorge gsi ond denn ufbruch för de trip zrog noch ottawa. mer send aber zersch notürli no go shoppe (hend er jo no nie ghört i dem ganze brecht...). mer hend en vip charte öbercho ond mer hend i fasch allne läde rabatt gha. denn semmer denn werkli hei, hend aber no en stop im duty free lade gmacht... :-D er söttid dä mega härzig plüschhond gseh... :-D
öppe am halbi 10ni semmer denn in ottawa acho ond ech be öppe am 11i im bett gsi. am zischtig morge han ech denn en grosse geographie test gha ond ech be mega froh dass er ned zällt... ech wär ned die einzig gsi wo ongnüegend gha hätt... ehrlech gseid die ganz klass esch ongnüegend gsi... er esch schwerig gsi... ;-)

ganz liebi grüess ond allne mega fröhlechi wiehnachte ond e guete rotsch is neue johr. ech werd denn scho gli e mol no öber wiehnachte brechte... es cha aber no es ziitli dure... öbrigens hend er gwösst dass er mech morn (för üch höt) scho för 4 mönät vermessid??? ech chas chum glaube... es esch so schnell verbii gange. i fasch eneme halbe johr ben ech scho weder zrog... also... bis ineme halbe johr... :-D

24.12.07 05:05


fritig, 23.11.07

also a dem fritig obig beni met de venturers gsi go chlättere aber das mol i de halle enne a chlätterwänd. esch eigentli no loschtig gsi wenn ech ned usegfonde hätt dass ech höheangst ha. also das heisst ned höheangst direkt es esch me dass ech dene seili wo mech secherid ned werkli vertroue. wenn ech zom bispell mini lengg hand uf de rächte site ha ond die mösst wächsle well ech die lengg hand sösch bruche oder wenn ech zoberst obe be ond denn muss vo de wand e wäg zom abego.

also aber eigentli esch es mega loschtig gsi. die hend mega vell verschedeni wänd gha ond au serigi wo ned so höch send dass die ned musch sechere well det deckeri matte send fals wördsch abegheie. det hemmer denn so speli chönne spele. :-D

also mer send öppe am halbi 6i gange ond send öppe am 10ni weder dehei gsi.

das esch eigentli alles was ech üch cha säge zo dem wochenänd. am samstig ond am sonntig ben ech eifach no deheime gsi ond ha echli probiert z entspanne. ech go jo schliesslech am fritig i 1 woche uf new york!!! ech freu mech scho mega. denne chömid er denn brecht öber. :-D

also ganz liebi grüess,

vanessa

27.11.07 23:39


Remembrance Day

de remembrance day esch de 11.11. ond fod am 11:00 a.

es esch en mega schöni aber au mega truurigi zeremonie zom a die kanadische soldate z erennere wo ineme chrieg gfalle send.

mer hend üsi remembrance day zeremonie am 9.11. gmacht well de 11. jo en sonntig gsi esch. ech be also grad am achti id tornhalle well mer no en prob gmacht hend ond han mis "solo" gspellt. denn beni mega nervös worde ond han mech weder beruhigt.

am halbi 10ni send denn alli andere au no id tornhalle cho ond mer hend agfange.

am afang chond d hymne ond alli söttid metsenge (de text esch anere wand projoziert (?) gsi). mer send alli no wiiter gstande ond hend gwartet ond denn hemmer plötzli de dudelsack speler ghört ond alli veterane send ine cho. es paar send mega alt gsi. die hend chum nömme chöne laufe ohni helf. denn esch es eifach en normali zeremonie gsi met rede ond mängisch hend es paar gsonge oder es esch eifach anderi musig gsi. denn hemmer denn s gedecht In Flanders Fields ufgseid.

IN FLANDERS FIELDS the poppies blow
Between the crosses row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.  

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

 

denn esch denn äntli mis lied cho. ech be mega stolz uf mech, dass echs ohni fähler ond eigentli perfekt ha chönne spele. ond s beschte, ech be gar nümi nervös gsi!!!  

noch mim lied esch es eigentli scho fasch verbii gsi. de kris hed no uf de trompete gspellt. es esch es lied wo zersch d truur symbolisiert, denn en schwiegeminute ond denn nomol wo das mol aber d hoffnig symbolisiert. das stöck werd nor vo einere trompete gspellt.

ah jo... sie hend no es chlises felmli zeigt. das han ech persönlech also s "schlemmste" gfonde. s schlemmste im senn vo s truurigste. i dem video hend die alli die soldate zeigt wo zwöschem letschte ond em jetztige remembrance day gstorbe send. es send alles belder gsi vo de freiziit. das heisst, die hend alli glachet. vellecht 1 tag spöter sends tot....

am sonntig han ech den no met de elspeth die "rechtigi" zeremonie gluegt. das esch för mech aber ned so interessant gsi well die eigentli nor d chränz send go änelegge.

also ganz liebi grüess,

vanessa


13.11.07 23:06


 [eine Seite weiter] sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung